SONDA

Czy uważasz, że ta strona jest dobrym źródłem informacji o alarmach domowych?

 Tak
 Nie

Zastrzeżenia prawne


Serwis internetowy www.mieszkajbezpiecznie.pl, w tym jego struktura oraz projekt graficzny, a także niektóre elementy wykorzystywanego programu komputerowego, stanowią wyłączną własność firmy SATEL sp. z o.o. oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Znajdujące się na łamach serwisu oznaczenia wyróżniające, przysługujące SATEL sp. z o.o., podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117).

Jakiekolwiek działania, sprzeczne z wyżej przywołanymi przepisami i naruszające chronione na ich podstawie prawa SATEL sp. z o.o., skierowane przeciwko serwisowi jako całości lub poszczególnym jego elementom, a w szczególności kopiowanie elementów serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych w serwisie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www.mieszkajbezpiecznie.pl, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, trwałe lub czasowe zwielokrotnienia serwisu lub wykorzystywanego programu komputerowego w całości jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przystosowanie, wprowadzanie zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w serwisie i wykorzystywanym programie komputerowym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SATEL sp. z o.o., są zabronione.

Użytkownik, który dzięki korzystaniu z serwisu www.mieszkajbezpiecznie.pl wszedł w posiadanie wiedzy technicznej, organizacyjnej lub innej, przyjmuje do wiadomości, iż wiedza ta stanowi własność SATEL sp. z o.o., podlega ochronie prawnej i nie może być wykorzystywana w innym celu, niż ten, dla którego została udostępniona, a w szczególności w sposób naruszający przepisy Prawa własności przemysłowej oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Firma SATEL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniej notyfikacji.

Firma SATEL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady danych zawartych w serwisie www.mieszkajbezpiecznie.pl oraz za jakiekolwiek szkody mogące wynikać z posłużenia się informacją w nich zawartą.

Informacje umieszczone w serwisie www.mieszkajbezpiecznie.pl nie będą uznawane za ofertę zawarcia jakiejkolwiek umowy.

 


CHCESZ ZADBAĆ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO?

Zostaw nam swój e-mail, a powiadomimy Ciebie o nowych artykułach


BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE