SONDA

Czy interesuje Cię kwestia rozbudowania posiadanego systemu alarmowego o automatykę domową?

 Tak
 Nie
 Już posiadam

Słownik alarmowy

TECHOM

instytucja certyfikująca elementy systemów alarmowych, która prowadzi badania laboratoryjne sprzętu i ocenia przydatność poszczególnych urządzeń do odpowiednich zastosowań. Certyfikaty określające klasę wystawiane przez Techom honorowane są przez wszystkich wiodących ubezpieczycieli.

TIMER

funkcja centrali alarmowej pozwalająca na zaprogramowanie automatycznego wykonywania określonej czynności o określonej porze. Timery pozwalają na realizację samoczynnego załączania czuwania o wybranej godzinie, a także umożliwiają rozbudowane sterowanie w systemach inteligentnego domu.

TOR MIKROFALOWY

Działa na zasadzie radaru Dopplerowskiego wysyłając falę elektromagnetyczną i odbierając falę odbitą (wskutek odbicia fali od poruszającego się obiektu następuje zmiana jej częstotliwości), są one wrażliwe głównie na ruch w kierunku do i od czujki. (wikipedia.pl)

TOP PIR

Reaguje na zmianę promieniowania podczerwonego (emitowanego przez obiekty o temperaturze wyższej od otoczenia), nie są one wrażliwe na obiekty nie emitujące ciepła lub emitujące go zbyt mało (np. wskutek izolacji termicznej).

TECHNOLOGIA DUALNA

połączenie w jednym urządzeniu toru mikrofalowego i PIR

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE