SONDA

Czy obawiasz się o swój dobytek podczas wyjazdu na urlop lub delegację?

 Tak
 Nie

Słownik alarmowy

STREFA

wydzielona część systemu alarmowego do której należy grupa czujek, w której istnieje możliwość oddzielnego załączenia bądź wyłączenia czuwania. Podział systemu alarmowego jest jednym z mechanizmów pozwalających na lepsze dostosowanie poziomu zabezpieczenia do konkretnej sytuacji (np. załączenie wszystkich stref systemu przy wyjściu domowników, lub załączenie tylko garażu i parteru nocą gdy domownicy śpią na piętrze). W przypadku budynków wielorodzinnych, strefy pozwalają podzielić system alarmowy na częściowo niezależne podsystemy.

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE