SONDA

Czy masz psa w domu?

 Tak
 Nie

Słownik alarmowy

SABOTAŻ

Stan systemu alarmowego w którym jego element bądź elementy zostały uszkodzone lub wystąpiła próba manipulacji nimi. Każde z urządzeń alarmowych wyposażone jest w wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, oderwania od ściany czy zakłócania transmisji pomiędzy składnikami systemu alarmowego. W przypadku wystąpienia sabotażu, należy skonsultować się z instalatorem który powinien dokonać dokładnej inspekcji systemu i wyeliminować problem.

STEROWNIK RADIOWY

tzw. „pilot” - podobnie jak w alarmach samochodowych, pozwala zdalnie sterować systemem alarmowym bez konieczności używania haseł na manipulatorze. Oprócz załączania/wyłączania systemu, można go wykorzystać np. do wzywania pomocy medycznej, bądź ochrony w przypadku napadu.

STREFA

wydzielona część systemu alarmowego do której należy grupa czujek, w której istnieje możliwość oddzielnego załączenia bądź wyłączenia czuwania. Podział systemu alarmowego jest jednym z mechanizmów pozwalających na lepsze dostosowanie poziomu zabezpieczenia do konkretnej sytuacji (np. załączenie wszystkich stref systemu przy wyjściu domowników, lub załączenie tylko garażu i parteru nocą gdy domownicy śpią na piętrze). W przypadku budynków wielorodzinnych, strefy pozwalają podzielić system alarmowy na częściowo niezależne podsystemy.

SYGNALIZATOR

element systemu alarmowego którego zadaniem jest powiadomienie osób postronnych o zaistniałym zdarzeniu alarmowym, za pomocą donośnego dźwięku i wyraźnego błyskania. Dodatkową rolą sygnalizatora jest zniechęcenie zarówno potencjalnych intruzów, jak też wystraszenie tych którzy dopuszczają się włamania. Bardziej rozbudowane sygnalizatory posiadają wbudowane źródło zasilania (najczęściej akumulator), który pozwala sygnalizatorowi działać nawet w przypadku odcięcia przewodu połączeniowego.

SYRENA ALARMOWA

sygnalizator

SZYFRATOR

potoczne określenie manipulatora

SYSTEM ALARMOWY

instalacja składająca się z elementów takich jak centrala alarmowa, czujki, sygnalizatory i komunikatory, przeznaczona do wykrywania i ostrzegania o próbie włamania. Nowoczesny system alarmowy może też pełnić dodatkowe funkcje, np. kontroli dostępu czy też inteligentnego domu.

SSWIN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

SOCZEWKA FRESNELA

czujnik wykorzystujący zjawisko piezoelektryczne (piezoelektryki - kryształy, w których obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na ich powierzchni) dla przetworzenia zmian kształtu lub sił nań działających na napięcie elektryczne. Znajduje zastosowanie w układach zamiany i pomiaru sił, ciśnienia, prędkości i drgań. (wikipedia.pl)

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE