SONDA

Czy obawiasz się o swój dobytek podczas wyjazdu na urlop lub delegację?

 Tak
 Nie

Słownik alarmowy

PAMIĘĆ ZDARZEŃ

jest to trwały zapis zdarzeń zachodzących w systemie alarmowym, mogący ułatwić ustalenie prawdziwego przebiegu zdarzeń przy konieczności ich odtworzenia. Dostęp do przeglądu zdarzeń można z reguły uzyskać za pomocą funkcji z użyciem manipulatora, bądź używając odpowiedniego oprogramowania. Wśród zapisywanych zdarzeń znaleźć można takie zdarzenia jak: załączenia/wyłączenia czuwania, awarie, alarmy i zdarzenia systemowe. Wszystkie rejestrowane zdarzenia opatrywane są datą i czasem umożliwiającymi precyzyjnie zrekonstruować wydarzenia.

PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

Czujka ruchu wykrywająca obiekty o temperaturze różnej od temperatury otoczenia, poruszające się w polu widzenia czujki. Zasada działania tego typu czujki polega na odbieraniu promieniowania podczerwonego emitowanego przez takie obiekty (np. człowieka) za pomocą specjalnego sensora zwanego pyroelementem. Energia podczerwieni skupiana jest na powierzchni tego sensora za pomocą układu optycznego - najczęściej układu soczewek Fresnela lub specjalnie ukształtowanych luster, które decydują o polu widzenia takiej czujki. Ze względu na swoją niezawodność i wszechstronność, pasywne czujki podczerwieni są najczęściej stosowanymi czujkami przy projektowaniu systemu alarmowego.

PANEL POJEMNOŚCIOWY

panel działający na zasadzie wyczuwania pojemności elektrycznej palca (dlatego nie reaguje on np. na ołówek ani dłoń w rękawiczce) (wikipedia.pl)

PYROELEMENT

element elektroniczny odczytujący promieniowanie z zakresu podczerwonego. Montowany w czujce ruchu służy do wykrywania intruza. Powszechnie stosowany w systemach alarmowych, systemach automatycznego załączania oświetlenia i wentylacji itp. (wikipedia.pl)

PRE-ALARM

funkcja potwierdzania zdarzenia alarmowego (wstępne ostrzeganie)

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE