SONDA

Gdzie słyszałeś lub czytałeś o produktach firmy SATEL?

 W prasie
 W internecie
 Od znajomych
 Od instalatora

Słownik alarmowy

MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA

sposób łączenia poszczególnych elementów systemu alarmowego, zwłaszcza centrali alarmowej z ekspanderami czy manipulatorami. Do magistrali można (z pewnymi ograniczeniami) dołączać dodatkowe urządzenia w przyszłości, rozbudowując funkcjonalność systemu (patrz: ekspandery).

MANIPULATOR

urządzenie umożliwiające codzienną obsługę systemu alarmowego, składający się najczęściej z klawiatury i wyświetlacza.

MODUŁ

ekspander

MONITORING

usługa przesyłania, odbioru i przetwarzania informacji z systemu alarmowego do alarmowego centrum odbiorczego („stacji monitorującej”). Przetworzone informacje mogą wywołać reakcję służb ochrony (np. w przypadku informacji o alarmie włamaniowym), jak też np. służb medycznych w przypadku przywołania pomocy medycznej, czy powiadomienie instalatora w przypadku informacji o usterce systemu alarmowego. Usługa monitoringu najczęściej łączona jest z kontraktem na ochronę fizyczną, realizowaną przez specjalizowane firmy ochrony.

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE