SONDA

Czy masz psa w domu?

 Tak
 Nie

Słownik alarmowy

KONWENCJONALNY SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY

w tym systemie czujki pożarowe łączone są równolegle. W związku z tym alarm spowodowany powstałym zagrożeniem identyfikowany jest jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego np. jeden poziom obiektu. Bardziej szczegółowa identyfikacja pomieszczenia jest możliwa jedynie poprzez osobiste sprawdzenie, która czujka wzbudziła alarm.

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE