SONDA

Gdzie słyszałeś lub czytałeś o produktach firmy SATEL?

 W prasie
 W internecie
 Od znajomych
 Od instalatora

Słownik alarmowy

KARTA ZBLIŻENIOWA

cyfrowa karta będąca unikalnym identyfikatorem, którą odpowiednie czytniki mogą odczytać z niewielkiej odległości bez konieczności wkładania jej do samego czytnika (jak w przypadku kart magnetycznych). W niektórych systemach karty zbliżeniowe można wykorzystać w roli „elektronicznego klucza” otwierającego określone drzwi. Karty zbliżeniowe mogą też zastąpić hasła wpisywane na klawiaturze manipulatora – w tym przypadku, zbliżenie karty do czytnika może załączać bądź wyłączyć czuwanie systemu alarmowego

KOMUNIKATOR

urządzenie pozwalające na zdalną komunikację centrali alarmowej. Istnieje cały szereg komunikatorów, przeznaczonych do współpracy z liniami telefonicznymi, sieciami GSM czy też sieciami TCP/IP (jak np. INTERNET). Komunikatory mogą być wykorzystane do przekazania informacji w monitoringu do firmy ochrony, do poinformowania o zdarzeniach za pomocą komunikatu głosowego przez telefon, wiadomości SMS czy e-mail. Dodatkową funkcją oferowaną przez niektóre komunikatory jest możliwość zdalnego sterowania systemu alarmowego poprzez np. SMS czy przeglądarkę WWW.

KLASA SYSTEMU

klasa systemu określona w odpowiednim certyfikacie mówi o zdolności systemu alarmowego do wykrywania intruza, w zależności od wymagań. Określonej klasy wymagać może od nas np. ubezpieczyciel, aby móc udzielić określonych zniżek w składkach ubezpieczenia. Aby system mógł spełnić wymagania określonej klasy, wszystkie jego elementy muszą spełniać te lub wyższe wymagania, jak również niezbędne są odpowiednie kompetencje osoby projektującej i instalującej system alarmowy

KONTROLA DOSTĘPU

System umożliwiający na precyzyjne określenie uprawnień poszczególnych osób do otwierania określonych przejść, wykorzystujący formę elektronicznych kluczy (np. kart zbliżeniowych) oraz elektrozwory bądź rygle elektryczne do otwierania drzwi. Zaawansowane funkcje systemów kontroli dostępu pozwalają określać dodatkowe zależności, np. śluza (aby otworzyć kolejne drzwi, poprzednie muszą zostać zamknięte) czy anty-passback (zabezpieczenie przed przekazaniem klucza innej osobie chcącej wejść do kontrolowanego obszaru).

KONWENCJONALNY SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY

w tym systemie czujki pożarowe łączone są równolegle. W związku z tym alarm spowodowany powstałym zagrożeniem identyfikowany jest jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego np. jeden poziom obiektu. Bardziej szczegółowa identyfikacja pomieszczenia jest możliwa jedynie poprzez osobiste sprawdzenie, która czujka wzbudziła alarm.

KLAWIATURA SENSORYCZNA

element manipulatora do sterowania systemem alarmowym służący do wpisywania komend. Od standardowych manipulatorów wyposażonych w tradycyjne gumowe klawiatury różni się tym, że w ich miejscu posiada klawiaturę sensoryczną reagującą na dotyk.

KNX

Standard KONNEX / KNX (dawniej EIB) to pierwszy na świecie otwarty standard zarządzania i kontroli urządzeń i budynków.

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE