SONDA

Czy masz psa w domu?

 Tak
 Nie

Słownik alarmowy

FAŁSZYWY ALARM

alarm[2] spowodowany zakłóceniem pracy systemu alarmowego - najczęściej uruchomieniem czujki przez niepożądane zjawisko. Fałszywe alarmy wynikają z reguły z niewłaściwego dopasowania elementów systemu do specyficznych warunków instalacji (np. "pasywna czujka podczerwieni" narażona na podmuchy z klimatyzatora). Jeżeli nie jest to pojedynczy epizod, należy zgłosić taki problem instalatorowi zajmującemu się zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji – pozostawienie takiego stanu rzeczy grozi ignorowaniem alarmów a tym samym obniża skuteczność zabezpieczenia.

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE