SONDA

Czy spotkałeś się już z informacją o firmie i produktach firmy SATEL?

 Tak
 Nie

Słownik alarmowy

FAŁSZYWY ALARM

alarm[2] spowodowany zakłóceniem pracy systemu alarmowego - najczęściej uruchomieniem czujki przez niepożądane zjawisko. Fałszywe alarmy wynikają z reguły z niewłaściwego dopasowania elementów systemu do specyficznych warunków instalacji (np. "pasywna czujka podczerwieni" narażona na podmuchy z klimatyzatora). Jeżeli nie jest to pojedynczy epizod, należy zgłosić taki problem instalatorowi zajmującemu się zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji – pozostawienie takiego stanu rzeczy grozi ignorowaniem alarmów a tym samym obniża skuteczność zabezpieczenia.

FILTR HEXAMESH

filtr zbudowany z siatki o budowie sześciokątnego oczka (zabezpiecza przed dostaniem się do jej wnętrza części zabrudzeń oraz małych owadów)

FUNKCJE MAKRO

– inaczej makropolecenia. Funkcje wykonujące kilka operacji jednocześnie zapisanych pod jednym przyciskiem/ikoną. Dzięki temu w prosty sposób użytkownik uruchomi np. scenariusz "wyjście z domu", który może polegać na zamknięciu wszystkich okien, wyłączeniu świateł, wyłączeniu niepotrzebnych urządzeń elektrycznych, przełączeniu ogrzewania w tryb eko i włączenie czuwania alarmu. Polecenia MAKRO dostępne są w systemach alarmowych INTEGRA wyposażonych w manipulatory sensoryczne INT-KSG i dotykowe INT-TSG, INT-TSH i INT-TSI. Dodatkowo funkcje MAKRO dostępne są w aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL umożliwiającej zdalne sterowanie systemem z dowolnego miejsca na świecie.

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE