SONDA

Czy obawiasz się o swój dobytek podczas wyjazdu na urlop lub delegację?

 Tak
 Nie

Słownik alarmowy

CENTRALA ALARMOWA

stanowi ona główny element systemu alarmowego. Od centrali alarmowej zależą w największym stopniu zależą możliwości i wygoda użytkowania systemu. Nowoczesne centrale alarmowe wyposażone są często we wbudowane komunikatory, mogą też pozwolić na realizację dodatkowych w stosunku do zabezpieczenia funkcji, takich jak np. automatyka inteligentnego domu.

CZUJKA

element systemu alarmowego którego zadaniem jest wykrycie określonego zjawiska (np. ruchu człowieka lub zbicia szyby) i przekazanie informacji o tym do centrali alarmowej

CZUJKA RUCHU

czujka, której zadaniem jest wykrycie ruchu w określonej przestrzeni, na przykład pasywna czujka podczerwieni lub czujka mikrofalowa

CZUJKA PIR

pasywna czujka podczerwieni

CZUJKA MIKROFALOWA

czujka ruchu wykorzystująca zjawisko Dopplera, w którym częstotliwość fali odbijającej się od poruszającego się obiektu różni się od częstotliwości fali padającej. Tego typu zjawisko jest wykorzystywane powszechnie m.in. w radarach policyjnych mierzących prędkość samochodów. Czujki mikrofalowe mogą wykrywać ruch nawet za przeszkodami, w związku z czym wymagają precyzyjnej regulacji. Z tego powodu w zastosowaniach alarmowych wykorzystywane są najczęściej czujki dualne, łączące technologię pasywnych czujek podczerwieni z technologią czujek mikrofalowych.

CZUJKA STŁUCZENIOWA

czujka, której rolą jest wykrycie stłuczenia szyby. Czujki te mogą dzielić się na czujki kontaktowe (takie, które w celu wykrycia muszą mieć bezpośredni kontakt z zabezpieczaną szybą: np. czujki w postaci folii metalowych, bądź czujki wykrywające drgania szyby) i czujki zdalne (np. akustyczne czujki stłuczeniowe, wykrywające charakterystyczny dźwięk towarzyszący stłuczeniu szyby), mogące zabezpieczyć wiele szyb jednocześnie.

CZUJKA DYMU

czujka, której zadaniem jest wczesne wykrycie dymu którego źródłem jest rozwijający się pożar. Obecnie najpopularniejsze są czujki dymu działające na zasadzie pomiaru światła rozproszonego na cząsteczkach dymu. Czujki dymu mogą stanowić element systemu sygnalizacji pożaru, ale też można je wykorzystać jako dodatkowe zabezpieczenie w systemie alarmowym. W celu zapewnienia skutecznej ochrony za pomocą tego typu czujek, należy w nie wyposażyć każde pomieszczenie w którym system powinien wykryć dym we wczesnym stadium.

CZUJKA ZALANIA

czujka przeznaczona do wykrywania zalania w pomieszczeniach z instalacjami wodnymi, działająca na zasadzie pomiaru rezystancji sondy wystawionej na działanie wody. Z tego powodu, czujka zalania powinna być umieszczona możliwie blisko źródła potencjalnego wycieku (pralka, wanna, zmywarka itp.) aby odpowiednio wcześnie przekazała do systemu alarmowego informację o zagrożeniu.

CZUJKA MAGNETYCZNA

czujka składająca się z dwóch części: magnesu i kontaktronu, które instalowane są na otwieranych oknach i drzwiach: magnes do części ruchomej, kontaktron do części stałej (ościeżnicy). Czujka taka zareaguje na rozsunięcie jej elementów o kilka centymetrów, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykrywania próby otwarcia dozorowanych drzwi lub okien. Jej zaletą jest brak elementów mechanicznych podlegających zużyciu i działaniu dużych sił, dzięki czemu czujki magnetyczne zawdzięczają swoją bezobsługowość i bezawaryjność.

CZUJKA WIBRACYJNA

czujka reagująca na wstrząsy wytworzone w momencie próby sforsowania zamkniętych drzwi lub okien, doskonale uzupełniająca czujki magnetyczne w systemie ochrony obwodowej obejmującej drzwi i okna.

CZUWANIE

stan systemu alarmowego lub jego części, w którym ten system zareaguje alarmem na sygnał pochodzący od czujek przypisanych do czuwającej części systemu. W niektórych centralach alarmowych czuwanie można załączyć w różnych trybach, dostosowanych do wymagań użytkownika - na przykład w trybie czuwania pełnego (w którym sygnały z wszystkich czujek mogą wywołać alarm), lub czuwania nocnego (gdzie system alarmowy zareaguje na sygnały z wszystkich czujek poza tymi znajdującymi się w obrębie sypialni).

CZUJKA DUALNA

czujka wyposażona w dwa niezależne od siebie tory wykrywania intruza wykorzystujące różne zasady działania, zapewniająca podwyższoną odporność na fałszywe alarmy w przypadku pracy w trudnych warunkach. Najczęściej spotykanym rodzajem czujki dualnej są urządzenia łączące technologię pasywnej czujki podczerwieni z technologią czujka mikrofalowa

CZUJKA KONTAKTRONOWA

czujka magnetyczna

CZUJKA MIKROFONOWA

czujka stłuczeniowa

CZUJKA GAZU

czujka przeznaczona do wykrywania niewielkich ilości gazów stanowiących różnego rodzaju zagrożenie (np. zagrożenie zatruciem – czujka tlenku węgla, zagrożeniem wybuchem: czujki propanu-butanu i gazu ziemnego, czy zagrożenie włamaniem „na śpiocha”: czujka substancji usypiających). Czujka gazu podłączona do systemu alarmowego znacząco podnosi zakres ochrony zapewnianej przez system.

A  ·  B  ·  C  ·  D  ·  E  ·  F  ·  H  ·  I  ·  J  ·  K  ·  M  ·  O  ·  P  ·  S  ·  T  ·  U  ·  W  ·  Z

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz dostawać aktualizacje serwisu dopisz się do newslettera

PATRON SERWISU

Inteligentne Systemy Alarmowe

 

OBSERWUJ NA GOOGLE+

 

 

PARTNERZY

Dobre Domy Dobre domy Archeton

TWOJE PYTANIE